Stvarno Važna Kartica

Akumulatori Pega Bend

Besplatna provera ispravnosti akumulatora, sistema za paljenje kao i sistema za punjenje akumulatora.

Brace Jovanovića 91, Pnčevo

*napomena: Radno vreme može biti korigovano u skladu sa epidemiološkim merama