Stvarno Važna Kartica

Fondacija Ana i Vlade Divac je sa ciljem unapređenja razvoja lokalnih zajednica pokretač programa Stvarno Važna Kartica i izdavač Stvarno Važne Kartice. Sve Stvarno Važne kartice registrovane su u skladu sa standardima GS1 Srbija i ostaju u vlasništvu Fondacije Ana i Vlade Divac.

Kartice se mogu dobiti na 3 načina:
1. Preuzimanjem plastične kartice (priveska za ključeve) sa jedinstvenim bar kodom od lokalnih partnera i registracijom plastične kartice na www.stvarnovazna.rs
2. Registracijom putem sajta www.stvarnovazna.rs
3. Registracijom putem Stvarno Važna Kartica mobilne aplikacije (dostupne na Google Play Store-u i Apple marketu).

Plastične kartice se mogu koristiti i bez registracije, ali određene pogodnosti mogu biti dostupne samo potpuno registrovanim korisnicima.

Korisnici Stvarno Važne Kartice mogu biti punoletna lica sa prebivalištem u Republic Srbiji ili punoletna lica iz drugih zemalja koja popuni registracioni formular. Prilikom registracije, pristajete da navedete: Ime, Prezime, datum rođenja, mesto, adresu, broj telefona i e-mail.

Svi korisnici imaju opciju da odaberu da li žele da primaju periodična obaveštenja od strane Fondacije Ana i Vlade Divac i lokalnih partnera. Prijem obaveštenja je moguć putem sms-a, e-maila ili putem push notifikacija kroz Stvarno Važna Kartica aplikaciju. Za prijem push notifikacija i emailova neophodno je da korisnik bude povezan na internet.

Podaci registrovanih korisnika koriste se isključivo u svrhe slanja promotivnih proruka i novostima o promenama uslova korišćenja ili promocija. Za prijem informacija i način prijema informacija, korisnik se može odlučiti kroz mobilnu apikaciji ili kroz korisnički profil na sajtu www.stvarnovazna.rs. Informacije o potrošnji su anonimne i koriste se za izveštavanje lokalnih partnera, kreiranje promocija i prikupljanje glasova za lokalne projekte. Lični podaci o korisnicima Stvarno Važne Kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Fondacija Ana i Vlade Divac i njeni partneri koji međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke korisnika, sve podatke će tretirati kao poverljive informacije. Pristup podacima korisnika imaju samo zaposleni u Fondaciji Ana i Vlade Divac i lokalni partneri i druga pravna lica koja imaju ugovorima definisanu i uređenu saradnju sa Fondacijom Ana i Vlade Divac koji, s obzirom na poslove koje obavljaju, treba da budu upoznati sa njima i to u obimu koji je neophodan. Pravni osnov za obradu podataka korisnika je saglasnost koja se daje prihvatanjem ovih pravila programa. Davanje saglasnosti za obradu podataka korisnika je dobrovoljno. U slučaju neovlašćenog prikupljanja, beleženja, razvrstavanja i ustupanja podataka Korisnika, odnosno obrade koja je u suprotnosti sa ovim pravilima programa i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti korisnik ima pravo da traži prekid vršenja prikupljanja podataka.

Korisnik može u svakom trenutku izmeniti podatke koje naveo prilikom registracije putem mobilne aplikacije ili sajta www.stvarnovazna.rs. Korisnik može zahtevati brisanje svih svojih potaka tako što će poslati email sa navedenim bar kodom kartice i imenom i prezimenom ili datumom rodjenja na stvarnovazna@divac.com sa naslovom poruke „Brisanje podataka“. Podaci će biti obrasiani u u roku od 15 dana od dana prijema emaila.

Fondacija Ana i Vlade Divac može prema sopstvenoj odluci, bez prethodne najave, isključiti iz programa bilo kog korisnika i nije obavezna da obrazloži svoju odluku.

O svakoj izmeni ovih pravila programa Stvarno Važne Kartice, kao i promeni osnivača i partnera programa, Fondacija Ana i Vlade Divac će korisnika obavestiti postavljanjem vesti na sajt www.stvarnovazna.rs

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik može dobiti novu karticu sa istim bar kodom isključivo kroz registaciju putem sajta www.stvarnovazna.rs Reizdavanje plastičnih kartica nije moguće.

Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Stvarno Važne Kartice biće kanžnjeno u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Spisak prodajnih mesta na kojima se Stvarno Važna Kartica može koristiti dostupan je na www.stvarnovazna.rs, odabirom odgovarajuće opštine.