Stvarno Važna Kartica

Serijska kartica je nevažeća ili je već zauzeta.